Wordt je ook vrijwilliger bij Swentibold?

Swentibold is een vereniging met veel leden, maar wij maken uitsluitend gebruik van vrijwilligers. Het grootste deel van onze leiding heeft vroeger zelf geturnd of gedanst (en een aantal doet dat nog steeds) binnen onze vereniging. De meesten van hen hebben zich via het opleidingscircuit van de KNGU (gymnastiekbond) bekwaamd in het vak. Zonder uitzondering zien zij het lesgeven bij Swentibold als een leuke hobby, waarbij je een waardevolle bijdrage kunt leveren in de ontwikkeling van de leden.

Als vereniging vinden we deze instelling bijzonder belangrijk. Via kaderdagen, workshops etc. faciliteren we daarom ook de ontwikkeling van ons kader.

Heb je ook zin om een steentje bij te dragen binnen onze vereniging? Als (hulp-)leiding, medewerker bij een evenement of als bestuurslid? Meld je dan aan bij het secretariaat: secretariaat@swentiboldsittard.nl