De rol van de VertrouwensContactPersoon (VCP)

Swentibold Sittard wil natúúrlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen Swentibold willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Swentibold een VertrouwensContactPersoon (VCP) te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De VCP is er ook voor vragen die kunnen stellen vóór dat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

De Swentibold VCP stelt zich voor

De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Swentibold. De VCP binnen Swentibold Sittard is Miranda Spinder. Ze stelt zich hier even voor:

Mijn naam is Miranda Spinder en ben (buiten een pauze van 3 jaar) lid van Swentibold sinds 1997. Naast mijn sportieve activiteiten binnen de recreatieve turngroep op donderdagavond, ben ik lid van de kampcommissie.  Ook  ben ik moeder van een dochter en werk ik binnen de zorg. Schroom niet om met me contact op te nemen als je dat nodig vindt.

Je kunt me als volgt bereiken:
E vertrouwenscontactpersoon@swentiboldsittard.nl 

Wanneer kun je terecht bij de VCP van Swentibold Sittard? Klik hier

Hoe vertrouwelijk is de VCP? Klik hier

Waar is de VCP niet voor?

In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Swentibold-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Swentibold-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Swentibold.

Is er sprake van seksuele intimidatie? Klik hier