Contributie

Swentibold hanteert een jaarcontributie die over 12 maandelijkse termijnen verdeeld is. Indien een lid zowel aan gymnastiek als aan jazz deelneemt, betaalt hij twee keer het basistarief. Swentibold kent ook de mogelijkheid van een gezinskorting (bij drie of meer leden uit hetzelfde gezin). Naast de verenigingscontributie wordt de bondscontributie apart per kwartaal in rekening gebracht.

Zijn er vragen voor wat betreft de contributie of de ledenadministratie, dan kan er contact opgenomen worden met Mw. Geilen tel: 046-4810880 of email: ledenadministratie@swentiboldsittard.nl  

Het inschrijfgeld (eenmalig bij aanmelding) bedraagt €15,00.

De basis verenigingscontributie per kalendermaand is per discipline verschillend en als volgt opgebouwd:

 

Voor de disciplines Turnen, (Trampoline-)Springen, Airtumbling, Meer Bewegen Voor Ouderen:

  t/m 18 jaar 19 jaar e.o. M.B.V.O.
1e uur € 10,50 € 12,00 € 12,00
2e uur € 5,25 € 6,00 € 6,00
3e uur € 5,25 € 6,00  
4e uur enz. € 2,60 € 3,00  

 

Voor de disciplines Jazz, Ouder en kind:

  t/m 18 jaar 19 jaar e.o.
1e uur € 12,00 € 13,00
2e uur € 6,00 € 6,50
3e uur € 6,00 € 6,50
4e uur enz. € 3,00 € 3,25

 

Voor de discipline Freerunnen:

  t/m 18 jaar 19 jaar e.o.
1e uur € 11,50 € 12,75
2e uur € 5,75 € 6,40
3e uur € 5,75 € 6,40
4e uur enz. € 2,85 € 3,20