Nieuws

Corona update: zalen dicht na 17 uur

Beste leden,

Helaas zijn we door de ingestelde avond lockdown per vandaag genoodzaakt om alle trainingen in de avonduren (na 17 uur) te laten vervallen. Waar dit mogelijk blijkt bieden we een alternatief. Via de trainer zal de betreffende groep hierover nader worden geïnformeerd. Vanwege onze afhankelijkheid van beschikbare zalen en trainers zal helaas niet voor iedereen een alternatief geboden kunnen worden. Het bestuur kijkt nog naar financiële compensatie voor deze leden.

Uitgangspunt is geen kruisbestuiving te creëren tussen de groepen!
De avond lockdown is immers ingesteld om de besmettingsaantallen terug te dringen.
Ons corona protocol zal opnieuw in gebruik worden genomen (gescheiden in- en uitgang daar waar mogelijk, thuis blijven bij klachten, geen ouders toegestaan etc.).

In de komende paar dagen inventariseren we de interesse in gebruik van onze Swentiboldzaal op alternatieve momenten en verdelen dan naar rato de beschikbare uren.

We hopen snel weer alle leden terug te mogen zien in de zalen. 
Aan ons allen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het virus.
Blijf gezond!


Sportieve groet,
Bestuur GV Swentibold

<< terug naar alle nieuws