Nieuws

Op weg naar onze nieuwe accommodatie

Sporthal Mikojel wordt nieuw onderkomen van gymnastiekvereniging Swentibold

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft tijdens de raadsvergadering van juli 2018 met grote meerderheid ingestemd met het voorstel om de vrijgekomen Mikojel Sporthal te verbouwen en daarmee geschikt te maken als nieuwe centrale plek voor gymnastiekvereniging Swentibold. De enige ‘horde’ die nog genomen moest worden was toestemming van de provincie Limburg voor deze gemeentelijke uitgaven van ruim 1 miljoen. De provincie heeft nu akkoord gegeven op de financiële onderbouwing van het voorstel waarmee de voorbereidingen voor de verbouwing definitief kunnen worden opgestart. Het streven is om het nieuwe onderkomen voor Swentibold medio 2020 klaar te hebben. Duurzaamheid is bij het maken van het definitieve ontwerp een nadrukkelijk aandachtspunt.

Zorgdragen voor een duurzame infrastructuur op het gebied van sport en bewegen is een van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van sport dat o.a. vastgelegd is in de ‘Agenda Sport en Bewegen’. Wethouder Jos Bessems (o.a. sport): “Gymnastiekvereniging Swentibold is met 1200 leden de grootste sportvereniging van Sittard-Geleen en ook nog eens een van de oudste gymnastiekverenigingen van ons land. De vereniging biedt tal van vormen van gymnastieksport en ander bewegingsonderwijs aan, en dat ook nog eens in bijna alle kernen van onze gemeente. De vereniging heeft dan ook een groot draagvlak bij jong en oud in onze gemeente en vervult een belangrijke maatschappelijke functie in Sittard-Geleen. Met deze nieuwe thuisbasis in de voormalige Mikojelhal, krijgt Swentibold een eigen accommodatie die past bij de uitstraling van een grote sportvereniging waar breedtesport en topsport hand in hand gaan.”

Voorzitter Jean Wijnands van gymnastiekvereniging Swentibold is in zijn nopjes nu er definitief groen licht is gegeven. “De vereniging weet al jaren dat ze de huidige accommodatie zal moeten verlaten en was samen met de gemeente op zoek naar een toekomstbestendig alternatief. Dat is nu gevonden. We kunnen in de nieuwe locatie eindelijk met al onze wedstrijddisciplines (turnen, springen en dans) trainen. Dit wordt een echte thuisbasis en biedt veel perspectief. Samen met de gemeente gaan we nu hard werken aan de uitwerking van de plannen, waarbij van Swentibold ook een flinke inspanning wordt verwacht en niet alleen financieel. Uiteraard blijven we ook ons aanbod in de wijken continueren”.

Een belangrijk thema voor zowel de vereniging als de gemeente, dat ook bij de gemeenteraadsbehandeling door diverse fracties werd nadrukt, is het aspect duurzaamheid. Er wordt een duurzaamheidsscan uitgevoerd, die inzicht geeft in mogelijkheden, kosten en rendement.

<< terug naar alle nieuws