Nieuws

Gevolg corona maatregelen van 14 oktober

Beste leden,


Op 14 oktober zijn de nieuwe maatregelen tegen de corona pandemie van kracht geworden. Wat betekent dit voor onze vereniging?

Groepen met de leeftijd tot en met 17 jaar:

Deze groepen kunnen gewoon op dezelfde wijze doorgaan: onderlinge afstand is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk, geen gebruik van kleedkamers, geen publiek, blijf thuis als je klachten hebt en nog niet getest bent.


Groepen met leeftijden boven 17 jaar:

Hiervoor gelden natuurlijk ook de regels die hierboven staan, maar daarnaast een paar extra. Zolang we ons aan de NOC*NSF richtlijnen kunnen houden, mag er getraind worden. Dit houdt in: de sporters moeten altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Als er sprake is van sport of spel in teamverband mag dit met groepjes van maximaal 4 personen, die zowel onderling als t.o.v. andere groepjes 1,5 meter afstand moeten houden. Deze groepjes moeten zo veel mogelijk dezelfde samenstelling houden.
Als de afstand van 1,5 meter niet hanteerbaar is, dan wordt er gezocht naar tijdelijke oplossingen om zoveel mogelijk leden aan het bewegen te houden.


Maar laat één ding duidelijk zijn: als vereniging willen en moeten we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om deze corona crisis te bestrijden. Dus hou jij je niet aan de gestelde regels, dan stoppen we de training.

Blijf gezond en beleef je passie met plezier (ondanks corona)!

Bestuur Swentibold Sittard

<< terug naar alle nieuws