Wanneer kun je terecht bij de VCP van Swentibold Sittard? 

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de VCP van Swentibold. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of  seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend' gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Swentibold op de juiste plaats is.

De VCP van Swentibold Sittard is als volgt te bereiken:

Miranda Spinder
vertrouwenscontactpersoon@swentiboldsittard.nl 
M 06-12914887