In geval van seksuele intimidatie

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je naast onze VCP ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport: